Software development

Software op maat

Met meer dan 15 jaar ervaring ben ik goed vertrouwd met alle aspecten die komen kijken bij het volledige proces van software ontwikkeling:

 • Analyse: het verzamelen van de vereisten en deze verwerken in een analysedocument.
 • Architectuur: Opstellen van de software architectuur en databasemodel.
 • Ontwikkeling: Het schrijven van de code + aanmaken van de database.
 • Opvolging: Aansturen en opvolgen van een development-team.
 • Installatie: Installeren en configureren van de software, zowel bij de gebruikers als op de server(s)
 • Documentatie: Beschrijving van de software, zoals een technische beschrijving en een gebruikershandleiding.

 

Technologie

Voor de ontwikkeling maak ik voornamelijk gebruik van volgende technologieën:
User Interface (= de interface van het programma, de schermen)

Database (= hoe de gegevens bewaard worden)

 

Tools

Om de snelheid en kwaliteit van het ontwikkelingsprocess te vergroten, kunnen volgende tools/methodologieën gebruikt worden:

 • Versiebeheersysteem (Subversion, GIT, TFS)
 • Project opvolgingstools. Programma/website waar taken, bugs en vragen worden ingepland en opgevolgd (zoals JIRA)
 • Documentatiewebsite (Wiki-website waar alle informatie wordt gecentraliseerd)
 • Project management: SCRUM, Kanban
   
 • OR-mappers (Mapping tussen de database en de objecten in code) zoals Entity Framework, LLBLGenPro, NHibernate
 • Unit testing tools om aparte classes te testen, zoals nUnit, MSTest, xUnit
 • Mocking frameworks om de unit testen te vereenvoudigen, zoals nMock3, Moq
 • IoC Containers (voor Dependency injection) zoals SimpleInjector, Autofac, Unity, StructureMap
 • AOP tools voor het implementeren van cross-cutting concerns, zoals PostSharp